thuc pham chuc nang, may nen khi, cho thue chung cu, bao ho lao dong, cruise halong

BÁNG GIÁ BÁN LẺ DÂY, CÁP ĐIỆN EURON

 

 

TT TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (đồng)
Chưa thuế GTGT Có thuế GTGT 10%
I Dây đơn cứng 1 sợi  bọc cách điện PVC: (VC - 450/750V) TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227
1 Dây đơn cứng VC - 1,0 (1/1,13) F1,13 mét 1,875 2,063
2 -        VC - 1,5 (1/1,38) F1,38 - 2,763 3,039
3 -        VC - 2,0 (1/1,60) F1,60 - 3,678 4,045
4 -        VC - 2,5 (1/1,75) F1,75 - 4,538 4,992
5 -        VC - 4,0 (1/2,25) F2,25 - 7,200 7,920
6 -        VC - 6,0 (1/2,78) F2,78 - 10,800 11,880
II Dây đơn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC: (VCm-450/750V )TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227
1 Dây đơn mềm VCm - 0,30 (10/0,20) mét 660 726
2 -        VCm - 0,50 (16/0,20) - 1,045 1,150
3 -        VCm - 0,70 (27/0,18) - 1,392 1,532
4 -        VCm - 0,75 (30/0,18) - 1,495 1,645
5 -        VCm - 0,75 (24/0,20) - 1,498 1,647
6 -        VCm - 1,00 (32/0,20) - 1,955 2,151
7 -        VCm - 1,50 (30/0,25) - 2,806 3,087
8 -        VCm - 2,00 (40/0,25) - 3,772 4,150
9 -        VCm - 2,50 (50/0,25) - 4,689 5,157
11 -        VCm - 4,00 (50/0,32) - 7,300 8,030
12 -        VCm - 6,00 (48/0,40) - 10,800 11,880
III Dây đôi mềm nhiều sợi dính cách, bọc cách điện PVC: (VCmd-300/300V)  TCVN 6610-5 : 2007 IEC 60227
1 Dây đôi dính cách VCmd - 2x0,30 (2x12/0,18) mét 1,419 1,561
2 -              VCmd - 2x0,50 (2x16/0,20) - 2,079 2,287
3 -              VCmd - 2x0,70 (2x27/0,18) - 2,760 3,036
4 -              VCmd - 2x0,75 (2x30/0,18) - 3,025 3,327
5 -              VCmd - 2x1,00 (2x32/0,20) - 3,910 4,301
6 -              VCmd - 2x1,50 (2x30/0,25) - 5,800 6,380
7 -              VCmd - 2x2,50 (2x50/0,25) - 9,100 10,010
8 -              VCmd - 2x4,00 (2x50/0,32) - 14,600 16,060
9 -              VCmd - 2x6,00 (2x48/0,40) - 21,400 23,540
VI Dây điện lực đơn tròn 7 sợi, bọc cách điện PVC: (CV - 450/750V) TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227
1 Dây điện lực 7 sợi  CV - 1,5 (7/0,52) mét 2,867 3,154
2 -               CV - 2,0 (7/0,60) - 3,696 4,066
3 -               CV - 2,5 (7/0,67) - 4,670 5,137
4 -               CV - 3,5 (7/0,80) - 6,370 7,007
5 -               CV - 4,0 (7/0,85) - 7,070 7,777
6 -               CV - 5,0 (7/0,95) - 9,000 9,900
7 -               CV - 5,5 (7/1,00) - 9,540 10,494
8 -               CV - 6,0 (7/1,04) - 10,300 11,330
9 -               CV - 8,0 (7/1,20) - 13,600 14,960
10 -               CV - 10,0 (7/1,35) - 17,200 18,920
11 -               CV - 11,0 (7/1,40) - 18,400 20,240
12 -               CV - 14,0 (7/1,60) - 23,100 25,410
13 -               CV - 16,0 (7/1,70) - 25,900 28,490
14 -               CV - 22,0 (7/2,00) - 35,700 39,270
VII Dây điện lực đôi tròn 7 sợi, bọc cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV-300/500V) TCVN 6610-4 : 2000 - IEC 60227
1 Dây đôi 7 sợi CVV - 2x1,5 (2x7/0,52) mét 7,700 8,470
2 -       CVV - 2x2,0 (2x7/0,60) - 9,500 10,450
3 -       CVV - 2x2,5 (2x7/0,67) - 11,700 12,870
4 -       CVV - 2x4,0 (2x7/0,85) - 17,400 19,140
5 -       CVV - 2x5,0 (2x7/0,95) - 21,500 23,650
6 -       CVV - 2x6,0 (2x7/1,04) - 26,000 28,600
7 -       CVV - 2x8,0 (2x7/1,20) - 34,100 37,510
8 -       CVV - 2x10,0 (2x7/1,35) - 41,800 45,980

Dây và Cáp điện Euron được sản xuất với nguyên liệu đồng Rod của CFT - Frukawa - Toyota Tsusho (Japan)

Dây và Cáp điện Euron được kiểm soát bởi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008



Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com