BÁNG GIÁ BÁN LẺ DÂY, CÁP ĐIỆN EURON

 

 

TT TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (đồng)
Chưa thuế GTGT Có thuế GTGT 10%
I Dây đơn cứng 1 sợi  bọc cách điện PVC: (VC - 450/750V) TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227
1 Dây đơn cứng VC - 1,0 (1/1,13) F1,13 mét 1,875 2,063
2 -        VC - 1,5 (1/1,38) F1,38 - 2,763 3,039
3 -        VC - 2,0 (1/1,60) F1,60 - 3,678 4,045
4 -        VC - 2,5 (1/1,75) F1,75 - 4,538 4,992
5 -        VC - 4,0 (1/2,25) F2,25 - 7,200 7,920
6 -        VC - 6,0 (1/2,78) F2,78 - 10,800 11,880
II Dây đơn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC: (VCm-450/750V )TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227
1 Dây đơn mềm VCm - 0,30 (10/0,20) mét 660 726
2 -        VCm - 0,50 (16/0,20) - 1,045 1,150
3 -        VCm - 0,70 (27/0,18) - 1,392 1,532
4 -        VCm - 0,75 (30/0,18) - 1,495 1,645
5 -        VCm - 0,75 (24/0,20) - 1,498 1,647
6 -        VCm - 1,00 (32/0,20) - 1,955 2,151
7 -        VCm - 1,50 (30/0,25) - 2,806 3,087
8 -        VCm - 2,00 (40/0,25) - 3,772 4,150
9 -        VCm - 2,50 (50/0,25) - 4,689 5,157
11 -        VCm - 4,00 (50/0,32) - 7,300 8,030
12 -        VCm - 6,00 (48/0,40) - 10,800 11,880
III Dây đôi mềm nhiều sợi dính cách, bọc cách điện PVC: (VCmd-300/300V)  TCVN 6610-5 : 2007 IEC 60227
1 Dây đôi dính cách VCmd - 2x0,30 (2x12/0,18) mét 1,419 1,561
2 -              VCmd - 2x0,50 (2x16/0,20) - 2,079 2,287
3 -              VCmd - 2x0,70 (2x27/0,18) - 2,760 3,036
4 -              VCmd - 2x0,75 (2x30/0,18) - 3,025 3,327
5 -              VCmd - 2x1,00 (2x32/0,20) - 3,910 4,301
6 -              VCmd - 2x1,50 (2x30/0,25) - 5,800 6,380
7 -              VCmd - 2x2,50 (2x50/0,25) - 9,100 10,010
8 -              VCmd - 2x4,00 (2x50/0,32) - 14,600 16,060
9 -              VCmd - 2x6,00 (2x48/0,40) - 21,400 23,540
VI Dây điện lực đơn tròn 7 sợi, bọc cách điện PVC: (CV - 450/750V) TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227
1 Dây điện lực 7 sợi  CV - 1,5 (7/0,52) mét 2,867 3,154
2 -               CV - 2,0 (7/0,60) - 3,696 4,066
3 -               CV - 2,5 (7/0,67) - 4,670 5,137
4 -               CV - 3,5 (7/0,80) - 6,370 7,007
5 -               CV - 4,0 (7/0,85) - 7,070 7,777
6 -               CV - 5,0 (7/0,95) - 9,000 9,900
7 -               CV - 5,5 (7/1,00) - 9,540 10,494
8 -               CV - 6,0 (7/1,04) - 10,300 11,330
9 -               CV - 8,0 (7/1,20) - 13,600 14,960
10 -               CV - 10,0 (7/1,35) - 17,200 18,920
11 -               CV - 11,0 (7/1,40) - 18,400 20,240
12 -               CV - 14,0 (7/1,60) - 23,100 25,410
13 -               CV - 16,0 (7/1,70) - 25,900 28,490
14 -               CV - 22,0 (7/2,00) - 35,700 39,270
VII Dây điện lực đôi tròn 7 sợi, bọc cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV-300/500V) TCVN 6610-4 : 2000 - IEC 60227
1 Dây đôi 7 sợi CVV - 2x1,5 (2x7/0,52) mét 7,700 8,470
2 -       CVV - 2x2,0 (2x7/0,60) - 9,500 10,450
3 -       CVV - 2x2,5 (2x7/0,67) - 11,700 12,870
4 -       CVV - 2x4,0 (2x7/0,85) - 17,400 19,140
5 -       CVV - 2x5,0 (2x7/0,95) - 21,500 23,650
6 -       CVV - 2x6,0 (2x7/1,04) - 26,000 28,600
7 -       CVV - 2x8,0 (2x7/1,20) - 34,100 37,510
8 -       CVV - 2x10,0 (2x7/1,35) - 41,800 45,980

Dây và Cáp điện Euron được sản xuất với nguyên liệu đồng Rod của CFT - Frukawa - Toyota Tsusho (Japan)

Dây và Cáp điện Euron được kiểm soát bởi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008Bài mới hơn:
Bài cũ hơn:

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com