thuc pham chuc nang, may nen khi, cho thue chung cu, bao ho lao dong, cruise halong

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINAKIP

Download

Khởi động từ (không rơle)
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá o VAT
10%
Giá có VAT
1 Khởi động từ  K20 - 10A (220V - 380V) Cái 145,455 160,000
2 -              K20 - 16A (220V - 380V) - 170,909 188,000
3 -              K20 - 20A (220V - 380V) - 185,455 204,000
4 -              K50 - 25A (220V - 380V) - 205,455 226,000
5 -              K50 - 40A (220V - 380V) - 231,818 255,000
6 Khởi động từ  K150 - 100A (220V - 380V) - 543,636 598,000
7 -              K150 - 125A (220V - 380V) - 590,000 649,000
8 -              K450 - 300A (220V - 380V) - 2,396,364 2,636,000
9 -              K450 - 450A (220V - 380V) - 3,034,545 3,338,000
aptomat - mccb
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá  o VAT
10%
Giá có VAT
1 Aptomat    A50-3MT-500V- 25A Cái 152,727 168,000
2 -        A50-3MT-500V- 40A, 50A - 171,818 189,000
3 -        3A100-3MT - 500V - 16A, 25A - 224,545 247,000
4 -        3A100-3MT - 500V - 30A, 40A - 224,545 247,000
5 Aptomat    3A100-3MT - 500V - 50A - 248,182 273,000
6 -        3A100-3MT - 500V - 60A - 248,182 273,000
7 -        3A100-3MT - 500V - 80A - 296,364 326,000
8 -        3A100-3MT - 500V - 100A - 334,545 368,000
9 Aptomat   A225 - 3MT - 500V - 100A - 367,273 404,000
10 -       A225 - 3MT - 500V - 125A - 409,091 450,000
11 -       A225 - 3MT - 500V - 150A - 487,273 536,000
12 -       A225 - 3MT - 500V - 160A - 697,273 767,000
13 Aptomat    A400 -3MT - 500V- 200A - 827,273 910,000
14 -        A400 -3MT - 500V- 250A - 900,000 990,000
15 -        A400 -3MT - 500V- 300A - 981,818 1,080,000
16 -        A800 -3MT - 500V- 400A - 1,663,636 1,830,000
17 -        A800 -3MT - 500V- 500A - 1,900,000 2,090,000
18 -        A800 -3MT - 500V- 600A - 2,027,273 2,230,000
Cầu dao hộp 3 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá o VAT
10%
Giá có VAT
1 Cầu dao hộp  CDH 3P  100A Cái 636,364 700,000
2 -                        150A - 716,364 788,000
3 -                        200A - 800,000 880,000
4 -                        250A - 1,545,455 1,700,000
5 -                        300A - 1,745,455 1,920,000
6 -                        400A - 1,890,909 2,080,000
7 -                        500A - 2,300,000 2,530,000
8 -                        630A - 4,500,000 4,950,000
9 -                        800A - 5,454,545 6,000,000
10 -                      1000A - 5,554,545 6,110,000
Cầu dao hộp đảo chiều 3 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách
ĐVT Giá o VAT
10%
Giá có VAT
1 Cầu dao hộp đảo chiều3P 100A Cái 718,182 790,000
2 -                             150A - 800,000 880,000
3 -                             200A - 1,109,091 1,220,000
4 -                             250A - 2,145,455 2,360,000
5 -                             400A - 2,772,727 3,050,000
6 -                             630A - 4,872,727 5,360,000
7 -                             800A - 5,900,000 6,490,000
8 -                            1000A - 6,136,364 6,750,000
9 -                            1200A - 7,590,909 8,350,000
10 -                            1600A - 13,181,818 14,500,000
11 -                            2000A - 15,090,909 16,600,000
12 -                            2500A - 22,636,364 24,900,000
13 -                            3000A - 27,545,455 30,300,000
Cầu  dao hộp 4 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Giá VAT
1 CDH 4 cực 3 pha 100A Cái 872,727 960,000
2 -            150A - 1,045,455 1,150,000
3 -            200A - 1,145,455 1,260,000
4 -            250A - 2,090,909 2,300,000
5 -            300A - 2,181,818 2,400,000
6 -            400A - 2,381,818 2,620,000
7 -            500A - 3,027,273 3,330,000
8 -            630A - 6,436,364 7,080,000
Cầu dao hộp đảo chiều 4 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía có VAT
1 CDH đảo chiều 4 cực 3 pha 100A Cái 1,036,364 1,140,000
2 -                             150A - 1,145,455 1,260,000
3 -                             200A - 1,418,182 1,560,000
4 -                             250A - 2,981,818 3,280,000
5 -                             300A - 3,072,727 3,380,000
6 -                             400A - 3,954,545 4,350,000
7 -                             630A - 6,918,182 7,610,000
8 -                             800A - 7,936,364 8,730,000
9 -                            1000A - 8,454,545 9,300,000
10 -                            1200A - 9,636,364 10,600,000
11 -                            1600A - 17,909,091 19,700,000
12 -                            2000A - 21,363,636 23,500,000
13 -                            2500A - 28,272,727 31,100,000
14 -                            3000A - 32,727,273 36,000,000

Cầu dao hộp 3 cùc 3 pha đóng cắt nhanh nhanh 660V
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía cóVAT
1 CDH 3P  ĐCN - 100A - 660V Cái 672,727 740,000
2 -          ĐCN - 150A - 660V - 745,455 820,000
3 -          ĐCN - 200A - 660V - 836,364 920,000
4 -          ĐCN - 250A - 660V - 1,600,000 1,760,000
5 -          ĐCN - 300A - 660V - 1,718,182 1,890,000
6 -          ĐCN - 400A - 660V - 1,900,000 2,090,000
7 -          ĐCN - 500A - 660V - 2,345,455 2,580,000
8 -          ĐCN - 630A - 660V - 4,545,455 5,000,000
9 -          ĐCN - 800A - 660V - 5,454,545 6,000,000
10 -          ĐCN - 1000A - 660V - 5,818,182 6,400,000
Cầu dao hộp đảo chiều 3 cực 3 pha cực giữa quay sau 660V
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía VAT
1 CDH đảo chiều 3P cực giữa quay sau 1000A Cái 7,381,818 8,120,000
2 -                                               1200A - 9,127,273 10,040,000
3 -                                               1600A - 15,136,364 16,650,000
4 -                                               2000A - 17,045,455 18,750,000
5 -                                               2500A - 25,636,364 28,200,000
6 -                                               3000A - 30,818,182 33,900,000
Cầu dao hộp đảo chiều 4 cùc 3 pha cực giữa quay sau 660V
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía  o VAT
10%
Giá có VAT
1 CDH dảo chiều 4 cực 3P cực giữa quay sau 1000A Cái 10,181,818 11,200,000
2 -                                                        1200A - 11,363,636 12,500,000
3 -                                                        1600A - 20,272,727 22,300,000
4 -                                                        2000A - 24,090,909 26,500,000
5 -                                                        2500A - 31,727,273 34,900,000
6 -                                                        3000A - 37,090,909 40,800,000
Cầu dao kiểu hở 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá VAT
10%
Gía cóVAT
1 Cầu dao kiểu hở CD 3P - 60A, 100A 509,091 560,000
2 -                      150A 600,000 660,000
3 -                      200A 700,000 770,000
4 -                      250A 981,818 1,080,000
5 -                      400A 1,227,273 1,350,000
6 -                      600A 3,581,818 3,940,000
7 -                      800A 3,972,727 4,370,000
8 -                      1000A 4,400,000 4,840,000
9 -                      1600A 9,036,364 9,940,000
Cầu dao cách ly
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía cóVAT
1 Cầu dao cách ly 630A - 12KV 3,909,091 4,300,000
2 Cầu dao cách ly 630A - 24KV - 7,818,182 8,600,000
3 Cầu dao cách ly 630A - 24KV tiếp đất - 9,272,727 10,200,000
4 Cầu dao cách ly 630A - 35KV - 11,727,273 12,900,000
5 Cầu dao cách  ly 630A - 35KV tiếp đất - 13,727,273 15,100,000
Cầu chảy ống
TT Tên sản phẩm và quy cách
ĐVT Gía o VAT
10%
Gía cóVAT
1 Cầu chảy ống  CCO - 60, 100A cái 54,545 60,000
2 Cầu chảy ống   CCO - 150A, 200A - 63,636 70,000
3 Cầu chảy ống   CCO - 250A, 300A - 109,091 120,000
4 Cầu chảy ống   CCO - 400A, 500A - 127,273 140,000
5 Cầu chảy ống    CCO - 630A - 181,818 200,000
6 Cầu chảy ống   CCO - 800A, 1.000A - 227,273 250,000
chÊn l­u cao ¸p
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gíao VAT
10%
Gía cóVAT
1 Ballast BH 80W Cái 136,364 150,000
2 Ballast BH 125W - 145,455 160,000
3 Ballast BH 250W - 300,000 330,000
4 Ballast BH 400W - 418,182 460,000
5 Ballast Natri 2 cấp công suất250W/150W và bộ chuyển đổi công suất(Sản phẩm mới) 509,091 560,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com