BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINAKIP

Download

Khởi động từ (không rơle)
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá o VAT
10%
Giá có VAT
1 Khởi động từ  K20 - 10A (220V - 380V) Cái 145,455 160,000
2 -              K20 - 16A (220V - 380V) - 170,909 188,000
3 -              K20 - 20A (220V - 380V) - 185,455 204,000
4 -              K50 - 25A (220V - 380V) - 205,455 226,000
5 -              K50 - 40A (220V - 380V) - 231,818 255,000
6 Khởi động từ  K150 - 100A (220V - 380V) - 543,636 598,000
7 -              K150 - 125A (220V - 380V) - 590,000 649,000
8 -              K450 - 300A (220V - 380V) - 2,396,364 2,636,000
9 -              K450 - 450A (220V - 380V) - 3,034,545 3,338,000
aptomat - mccb
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá  o VAT
10%
Giá có VAT
1 Aptomat    A50-3MT-500V- 25A Cái 152,727 168,000
2 -        A50-3MT-500V- 40A, 50A - 171,818 189,000
3 -        3A100-3MT - 500V - 16A, 25A - 224,545 247,000
4 -        3A100-3MT - 500V - 30A, 40A - 224,545 247,000
5 Aptomat    3A100-3MT - 500V - 50A - 248,182 273,000
6 -        3A100-3MT - 500V - 60A - 248,182 273,000
7 -        3A100-3MT - 500V - 80A - 296,364 326,000
8 -        3A100-3MT - 500V - 100A - 334,545 368,000
9 Aptomat   A225 - 3MT - 500V - 100A - 367,273 404,000
10 -       A225 - 3MT - 500V - 125A - 409,091 450,000
11 -       A225 - 3MT - 500V - 150A - 487,273 536,000
12 -       A225 - 3MT - 500V - 160A - 697,273 767,000
13 Aptomat    A400 -3MT - 500V- 200A - 827,273 910,000
14 -        A400 -3MT - 500V- 250A - 900,000 990,000
15 -        A400 -3MT - 500V- 300A - 981,818 1,080,000
16 -        A800 -3MT - 500V- 400A - 1,663,636 1,830,000
17 -        A800 -3MT - 500V- 500A - 1,900,000 2,090,000
18 -        A800 -3MT - 500V- 600A - 2,027,273 2,230,000
Cầu dao hộp 3 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá o VAT
10%
Giá có VAT
1 Cầu dao hộp  CDH 3P  100A Cái 636,364 700,000
2 -                        150A - 716,364 788,000
3 -                        200A - 800,000 880,000
4 -                        250A - 1,545,455 1,700,000
5 -                        300A - 1,745,455 1,920,000
6 -                        400A - 1,890,909 2,080,000
7 -                        500A - 2,300,000 2,530,000
8 -                        630A - 4,500,000 4,950,000
9 -                        800A - 5,454,545 6,000,000
10 -                      1000A - 5,554,545 6,110,000
Cầu dao hộp đảo chiều 3 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách
ĐVT Giá o VAT
10%
Giá có VAT
1 Cầu dao hộp đảo chiều3P 100A Cái 718,182 790,000
2 -                             150A - 800,000 880,000
3 -                             200A - 1,109,091 1,220,000
4 -                             250A - 2,145,455 2,360,000
5 -                             400A - 2,772,727 3,050,000
6 -                             630A - 4,872,727 5,360,000
7 -                             800A - 5,900,000 6,490,000
8 -                            1000A - 6,136,364 6,750,000
9 -                            1200A - 7,590,909 8,350,000
10 -                            1600A - 13,181,818 14,500,000
11 -                            2000A - 15,090,909 16,600,000
12 -                            2500A - 22,636,364 24,900,000
13 -                            3000A - 27,545,455 30,300,000
Cầu  dao hộp 4 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Giá VAT
1 CDH 4 cực 3 pha 100A Cái 872,727 960,000
2 -            150A - 1,045,455 1,150,000
3 -            200A - 1,145,455 1,260,000
4 -            250A - 2,090,909 2,300,000
5 -            300A - 2,181,818 2,400,000
6 -            400A - 2,381,818 2,620,000
7 -            500A - 3,027,273 3,330,000
8 -            630A - 6,436,364 7,080,000
Cầu dao hộp đảo chiều 4 cực 3 pha 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía có VAT
1 CDH đảo chiều 4 cực 3 pha 100A Cái 1,036,364 1,140,000
2 -                             150A - 1,145,455 1,260,000
3 -                             200A - 1,418,182 1,560,000
4 -                             250A - 2,981,818 3,280,000
5 -                             300A - 3,072,727 3,380,000
6 -                             400A - 3,954,545 4,350,000
7 -                             630A - 6,918,182 7,610,000
8 -                             800A - 7,936,364 8,730,000
9 -                            1000A - 8,454,545 9,300,000
10 -                            1200A - 9,636,364 10,600,000
11 -                            1600A - 17,909,091 19,700,000
12 -                            2000A - 21,363,636 23,500,000
13 -                            2500A - 28,272,727 31,100,000
14 -                            3000A - 32,727,273 36,000,000

Cầu dao hộp 3 cùc 3 pha đóng cắt nhanh nhanh 660V
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía cóVAT
1 CDH 3P  ĐCN - 100A - 660V Cái 672,727 740,000
2 -          ĐCN - 150A - 660V - 745,455 820,000
3 -          ĐCN - 200A - 660V - 836,364 920,000
4 -          ĐCN - 250A - 660V - 1,600,000 1,760,000
5 -          ĐCN - 300A - 660V - 1,718,182 1,890,000
6 -          ĐCN - 400A - 660V - 1,900,000 2,090,000
7 -          ĐCN - 500A - 660V - 2,345,455 2,580,000
8 -          ĐCN - 630A - 660V - 4,545,455 5,000,000
9 -          ĐCN - 800A - 660V - 5,454,545 6,000,000
10 -          ĐCN - 1000A - 660V - 5,818,182 6,400,000
Cầu dao hộp đảo chiều 3 cực 3 pha cực giữa quay sau 660V
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía VAT
1 CDH đảo chiều 3P cực giữa quay sau 1000A Cái 7,381,818 8,120,000
2 -                                               1200A - 9,127,273 10,040,000
3 -                                               1600A - 15,136,364 16,650,000
4 -                                               2000A - 17,045,455 18,750,000
5 -                                               2500A - 25,636,364 28,200,000
6 -                                               3000A - 30,818,182 33,900,000
Cầu dao hộp đảo chiều 4 cùc 3 pha cực giữa quay sau 660V
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía  o VAT
10%
Giá có VAT
1 CDH dảo chiều 4 cực 3P cực giữa quay sau 1000A Cái 10,181,818 11,200,000
2 -                                                        1200A - 11,363,636 12,500,000
3 -                                                        1600A - 20,272,727 22,300,000
4 -                                                        2000A - 24,090,909 26,500,000
5 -                                                        2500A - 31,727,273 34,900,000
6 -                                                        3000A - 37,090,909 40,800,000
Cầu dao kiểu hở 660v
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Giá VAT
10%
Gía cóVAT
1 Cầu dao kiểu hở CD 3P - 60A, 100A 509,091 560,000
2 -                      150A 600,000 660,000
3 -                      200A 700,000 770,000
4 -                      250A 981,818 1,080,000
5 -                      400A 1,227,273 1,350,000
6 -                      600A 3,581,818 3,940,000
7 -                      800A 3,972,727 4,370,000
8 -                      1000A 4,400,000 4,840,000
9 -                      1600A 9,036,364 9,940,000
Cầu dao cách ly
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gía o VAT
10%
Gía cóVAT
1 Cầu dao cách ly 630A - 12KV 3,909,091 4,300,000
2 Cầu dao cách ly 630A - 24KV - 7,818,182 8,600,000
3 Cầu dao cách ly 630A - 24KV tiếp đất - 9,272,727 10,200,000
4 Cầu dao cách ly 630A - 35KV - 11,727,273 12,900,000
5 Cầu dao cách  ly 630A - 35KV tiếp đất - 13,727,273 15,100,000
Cầu chảy ống
TT Tên sản phẩm và quy cách
ĐVT Gía o VAT
10%
Gía cóVAT
1 Cầu chảy ống  CCO - 60, 100A cái 54,545 60,000
2 Cầu chảy ống   CCO - 150A, 200A - 63,636 70,000
3 Cầu chảy ống   CCO - 250A, 300A - 109,091 120,000
4 Cầu chảy ống   CCO - 400A, 500A - 127,273 140,000
5 Cầu chảy ống    CCO - 630A - 181,818 200,000
6 Cầu chảy ống   CCO - 800A, 1.000A - 227,273 250,000
chÊn l­u cao ¸p
TT Tên sản phẩm và quy cách ĐVT Gíao VAT
10%
Gía cóVAT
1 Ballast BH 80W Cái 136,364 150,000
2 Ballast BH 125W - 145,455 160,000
3 Ballast BH 250W - 300,000 330,000
4 Ballast BH 400W - 418,182 460,000
5 Ballast Natri 2 cấp công suất250W/150W và bộ chuyển đổi công suất(Sản phẩm mới) 509,091 560,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn:

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com