BẢNG BÁO GIÁ Ổ PHÍCH CÔNG NGHIỆP- APEKS

Phích  Công Nghiệp _ APEKS
MH MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ/Cái GHI CHÚ
1016001 Ổ Am 2F 16-Châu Âu(11011) 39,738 sL:50c/h
1016004 Ổ Am 2F 16-Đan Mạch (11041) 42,790 sL:30c/h
1016009 Ổ Nổi 2F 16A( 11082) 53,488 sL:14c/h
1016014 Ổ tổng hợp 3 pcs x 2F 16 A(96703) 252,175 sL:5c/h
1016019 Phích 2F 16 A (100838) 39,738 sL:30c/h
Phích cắm di động loại không kín nước -IP44
1016031 16A-3F-230v-6h-013-IP44 45,843 sL:10c/h
1016032 16A-4F-400v-6h-014-IP44 50,421 sL:10c/h
1016033 16A-5F-400v-6h-015-IP46 61,119 sL:10c/h
1016034 16A-3F-230v-6h-023-IP44 68,750 sL:10c/h
1016035 16A-3F-230v-6h-024-IP44 73,343 sL:10c/h
1016036 16A-3F-230v-6h-025-IP44 80,988 sL:10c/h
Phích cắm di động loại có kín nước -IP67 sL:10c/h
1016043 16A-3F-230v-6h-0132-IP67 58,066 sL:10c/h
1016044 16A-4F-400v-6h-0142-IP67 64,213 sL:10c/h
1016045 16A-5F-400v-6h-0152-IP67 76,450 sL:10c/h
1016046 32A-3F-230v-6h-0232-IP67 84,040 sL:10c/h
1016047 32A-4F-4000v-6h-0242-IP67 91,713 sL:10c/h
1016048 32A-5F-4000v-6h-0252-IP67 106,975 sL:10c/h
1016049 63A-3F-230v-6h-033-IP67 252,175 sL:10c/h
1016050 63A-4F-400v-6h-034-IP67 264,413 sL:1c/h
1016051 63A-5F-400v-6h-035-IP67 290,400 sL:1c/h
Ổ Phích  Công Nghiệp _ APEKS
MH MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ/Cái GHI CHÚ
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước-IP44
1016071 16A-3F-230v-6h-113-IP44 71,816 sL:10c/h
1016072 16A-4F-400v-6h-114-IP44 77,963 sL:10c/h
1016073 16A-5F-400v-6h-115-IP44 88,619 sL:10c/h
1016074 32A-3F-230v-6h-123-IP44 99,316 sL:10c/h
1016075 32A-4F-400v-6h-124-IP44 102,438 sL:10c/h
1016076 32A-5F-400v-6h-125-IP44 110,000 sL:10c/h
Ổ cắm gắn nổi loại có  kín nước-IP67 sL:10c/h
1016083 16A-3F-230v-6h-1132-IP67 103,950 sL:10c/h
1016084 16A-3F-400v-6h-1142-IP67 114,675 sL:10c/h
1016085 16A-5F-400v-6h-1152-IP67 125,290 sL:10c/h
1016086 32A-3F-230v-6h-1132-IP67 137,500 sL:10c/h
1016087 32A-4F-400v-6h-1242-IP67 145,200 sL:10c/h
1016088 32A-5F-400v-6h-1252-IP67 160,463 sL:10c/h
1016089 63A-3F-230v-6h-133-IP67 404,938 sL:1c/h
1016090 63A-3F-400v-6h-1142-IP67 420,200 sL:1c/h
1016091 63A-5F-400v-6h-135-IP67 451,000 sL:1c/h
Ổ cắm gắn nổi Đôi  loại không kín nước-IP44
1016098 2F  16A + 3F16A-230v-6h-AP9213-IP44 197,175 sL:2c/h
1016099 2F  16A + 4F16A-400v-6h-AP9214-IP44 207,900 sL:2c/h
1016100 2F  16A + 5F16A-400v-6h-AP9214-IP44 216,975 sL:2c/h
1016101 2F  16A + 3F32A-230v-6h-AP9214-IP44 247,500 sL:2c/h
1016102 2F  16A + 4F32A-400v-6h-AP9224-IP44 261,250 sL:2c/h
1016103 2F  16A + 5F32A-400v-6h-AP9225-IP44 267,438 sL:2c/h
Ổ cắm âm dạng Thẳng70x70 không kín nước-IP44
1016111 16A-3F-230v-6h-313-IP44 58,066 sL:10c/h
1016112 16A-4F-400v-6h-314-IP44 64,213 sL:10c/h
1016113 16A-5F-400v-6h-315-IP44 70,290 sL:10c/h
1016114 32A-3F-230v-6h-323-IP44 84,040 sL:10c/h
1016115 32A-4F-400v-6h-324-IP44 94,738 sL:10c/h
1016116 32A-5F-400v-6h-325-IP44 106,975 sL:10c/h
Ổ cắm âm dạng Thẳng70x70 không kín nước-IP67
1016126 16A-3F-230v-6h-3132-IP67
1016127 16A-4F-400v-6h-3142-IP67
1016128 16A-5F-400v-6h-3152-IP67
1016129 32A-3F-230v-6h-3232-IP67
1016130 32A-4F-400v-6h-3242-IP67
1016131 32A-5F-400v-6h-3252-IP67
1016132 63A-3F-230v-6h-333-IP67
1016133 63A-4F-400v-6h-334-IP67
1016134 63A-5F-400v-6h-335-IP67
Ổ Phích  Công Nghiệp _ APEKS
MH MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ/Cái GHI CHÚ
Ổ cắm âm Dạng Nghiêng  không kín nước-IP44
1016151 16A-3F-230v-6h-413-IP44(62x74) 61,119 sL:10c/h
1016152 16A-4F-400v-6h-414-IP44(70x85) 70,290 sL:10c/h
1016153 16A-5F-400v-6h-415-IP44(80x97) 84,040 sL:10c/h
1016154 32A-3F-230v-6h-423-IP44(92x100) 88,619 sL:10c/h
1016155 32A-4F-400v-6h-424-IP44(92x100) 99,316 sL:10c/h
1016156 32A-5F-400v-6h-425-IP44(92x100) 114,675 sL:10c/h
Ổ cắm âm Dạng Nghiêng có kín nước-IP67
1016166 16A-3F-230v-6h-4132-IP67(62x74) 73,343 sL:10c/h
1016167 16A-3F-400v-6h-4142-IP67(70x85) 82,500 sL:10c/h
1016168 16A-5F-400v-6h-4152-IP67(80x97) 103,950 sL:10c/h
1016169 32A-3F-230v-6h-4132-IP67(92x100) 110,000 sL:10c/h
1016170 32A-4F-400v-6h-4242-IP67(92x100) 122,238 sL:10c/h
1016171 32A-5F-400v-6h-4252-IP67(92x100) 135,988 sL:10c/h
1016172 63A-3F-230v-6h-433-IP67(92x100) sL:1c/h
1016173 63A-3F-400v-6h-434-IP67(92x100) sL:1c/h
1016174 63A-5F-400v-6h-435-IP67(92x100) sL:1c/h
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước-IP44
1016191 16A-3F-230v-6h-213-IP44 58,066 sL:10c/h
1016192 16A-4F-400v-6h-214-IP44 73,343 sL:10c/h
1016193 16A-5F-400v-6h-215-IP44 85,566 sL:10c/h
1016194 32A-3F-230v-6h-223-IP44 99,316 sL:10c/h
1016195 32A-4F-400v-6h-224-IP44 105,463 sL:10c/h
1016196 32A-5F-400v-6h-225-IP44 110,000 sL:10c/h
Ổ cắm gắn nổi loại có  kín nước-IP67
1016206 16A-3F-230v-6h-2132-IP67 73,343 sL:10c/h
1016207 16A-4F-400v-6h-2142-IP67 99,316 sL:10c/h
1016208 16A-5F-400v-6h-2152-IP67 103,950 sL:10c/h
1016209 32A-3F-230v-6h-2232-IP67 119,213 sL:10c/h
1016210 32A-4F-400v-6h-2242-IP67 125,290 sL:10c/h
1016211 32A-5F-400v-6h-2252-IP67 140,663 sL:10c/h
1016212 63A-3F-230v-6h-233-IP67 308,688 sL:1c/h
1016213 63A-4F-400v-6h-234-IP67 343,750 sL:1c/h
1016214 63A-5F-400v-6h-235-IP67 404,938 sL:1c/h
Bộ ổ và Phích cắm dạng Phíp(TQ)
1016351 16A - 3F 7,334
1016354 15A -4F 10,698
1016355 20A -4F 13,750
1016356 30A -4F 18,343

 

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com