Báo giá VCS, Dầu Cáp, Chuỗi, Cầu Chì, LBS

BÁO GIÁ VAN CHỐNG SÉT(TQ), ĐẦU CÁP(CEET), CHUỖI CÁCH ĐIỆN (DTR), FCO (TQ), LBS(HQ)
STT Mã Số Điện Áp Đơn Giá (VND)
1 VCS - HY10W - 9 9KV                                330,000
2 VCS - HY10W - 12 12KV                                350,000
3 VCS - HY10W - 18 18KV                                470,000
4 VCS - HY10W - 24 24KV                                550,000
5 VCS - HY10W - 35 35KV                                900,000
6 VCS - HY10W - 42 42KV                            1,000,000
   Đầu Cáp 24 kv Ngoài trời    
7 24kv 3x25-50 24KV                                840,000
8 24kv 3x70-120 24KV                                900,000
9 24kv 3x120-240 24KV                                966,000
   Đầu Cáp 24 kv Trong nhà                                             -  
10 24kv 3x25-50 24KV                                732,000
Bitmap http://logw.vietad.vn/click.aspx?PubID=2784&lst=,12565;3158,&AuNum=0&Pref=http%3A//uptin.vn/nha-tap-the/can-ban-chtt-khu-vinh-ho-thai-thinh-gia-1-2-ty___84123.html&type=3&KeyID=0&ArticleID=0
11
24kv 3x70-120 24KV                                816,000
12 24kv 3x120-240 24KV                                876,000
  Đầu Cáp 35 kv Ngoài trời    
13 35kv 3x25-50 35KV                            2,100,000
14 35kv 3x70-120 35KV                            2,220,000
15 35kv 3x120-240 35KV                            2,340,000
16 FCO 24KV Polymer 24KV                            2,250,000
17 FCO 35KV Polymer 35KV                            2,550,000
18 FCO 24KV Sứ 24KV                            2,000,000
19 FCO 35KV Sứ 35KV                            2,350,000
20 Chuỗi cách điện Polymer 24KV                                110,000
21   35KV                                122,000
22 LBS 35KV Silicone 35KV                          28,000,000
23 LBS 25KV Silicone 25KV                          22,000,000
 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com