Bảng báo giá thiết bị điện LS - Hàn Quốc 15-03-2013

MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha
ELCB & RCCB (chống rò điện) loại 2 pha
Tên hàng
In (A)
Icu(kA)
Giá bán
Tên hàng
In (A)
Icu(KA)
Giá bán
ABN52c
15-20-30-40-50A
30 500,000 32GRc
15-20-30A
1.5 240,000
ABN62c
60A
30 600,000 32GRhd
15-20-30A
2.5 215,000
ABN102c
15-20-30-40-50-60-75-100A
35 680,000 32KGRd
15-20-30A
2.5 240,000
ABN202c
125-150-175-200-225-250A
65 1,280,000 EBS52Fb
40-50A
2.5 430,000
ABN402c
250-300-350-400A
50 3,150,000 EBE102Fb
60-75-100A
5 760,000
ABS32c
10A
25 540,000 RKP 1P+N
3-6-10-16-20-25-32A
4.5 260,000
ABS102c
50-75-100-125A
85 980,000 RKS 1P+N
6-10-16-20-25-32A
10 535,000
BS32c (ko vỏ)
6-10-15-20-30A
1.5 71,000 RKN 2P
25-32-40A
  500,000
BS32c w/c (có vỏ)
6-10-15-20-30A
1.5 79,000 RKN 2P
63A
  510,000
MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha
ELCB (chống rò điện) loại 3 pha
ABN53c
15-20-30-40-50A
18 595,000 EBN53c
15,20,30,40,50A
14 1,470,000
ABN63c
60A
18 700,000 EBN103c
60,75,100A
18 1,550,000
ABN103c
15,20,30,40,50,60,75,100A
22 790,000 EBN203c
125,150,175,200,225,250A
26 2,950,000
ABN203c
100,125,150,175,200,225,250A
30 1,500,000 EBN403c
250-300-350-400A
37 6,950,000
ABN403c
250-300-350-400A
42 3,750,000 EBN803c
500,630A
37 10,200,000
ABN803c
500-630A
45 7,800,000 EBN803c
800A
37 10,800,000
ABN803c
700-800A
45 8,800,000 ACB METASOL 3 Pha (loại FIXED)
ABS33c
5A-10A
14 630,000 AN-06D3-06H
630A
65 45,000,000
ABS53c
15-20-30-40-50A
22 700,000 AN-08D3-08H
800A
65 49,000,000
ABS103c
15,20,30,40,50,60,75,100,125A
42 1,170,000 AN-10D3-10H
1000A
65 49,500,000
ABS203c
125,150,175,200,225,250A
42 1,930,000 AN-13D3-13H
1250A
65 50,000,000
ABS403c
250-300-350-400A
65 4,200,000 AN-16D3-16H
1600A
65 52,000,000
ABS803c
500-630A
75 10,500,000 AS-20E3-20H
2000A
85 59,000,000
ABS803c
800A
75 11,900,000 AS-25E3-25H
2500A
85 64,000,000
ABS1003b
1000A
65 21,500,000 AS-32E3-32H
3200A
85 75,000,000
ABS1203b
1200A
65 23,800,000 AS-40E3-40H
4000A
85 119,000,000
MCCB (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.8~1) x ln max
AS-50F3-50H
5000A
100 140,000,000
ABE 103G
63-80-100A
16 1,500,000 AS-63G3-63H
6300A
120 218,000,000
ABS 103G
80-100A
25 1,850,000 PHỤ KIỆN ACB
ABE 203G
125-160-200-250A
16 1,650,000 Bộ bảo vệ thấp áp
Under Voltage Trip Device (UVT coil)
2,265,000
ABS 203G
125-160-200-250A
25 2,050,000 (UVT+UDC)
UVT Time Delay Controller
6,235,000
TD100N FMU100 3P
32-40-50-63-80-100A
50 1,750,000 Khóa liên động
2-way (dùng cho 2 ACB)
19,840,000
TD160N FMU160 3P
125A
50 2,500,000 (Mechanical Interlock)
3-way (dùng cho 3 ACB)
39,680,000
TD160N FMU160 3P
160A
50 3,200,000 PHỤ KIỆN MCCB
TS250N FMU250 3P
200A
50 4,100,000 Shunt Trip
(SHT)
ABN/S52~250AF
720,000
TS250N FMU250 3P
250A
50 5,400,000 ABN/S400~800AF
850,000
TS400N FMU400 3P
300, 400A
65 5,600,000 ABS1000A & 1200A
2,100,000
TS630N FMU630 3P
500, 630A
65 10,800,000 TS1000~1600
1,060,000
TS800N FMU800 3P
800A
65 12,800,000 Under Vol. Trip
(UVT)
ABN/S52~250AF
900,000
Trip relay type AG6: chỉnh 7 bước từ 0.4->1 x ln
ABN/S400~800AF
970,000
TS1000N 3P
1000A
50 45,000,000 1200AF
2,260,000
TS1250N 3P
1250A
50 46,000,000 Auxiliary switch
(AX)
ABN/S52~250AF
280,000
TS1600N 3P
1600A
50 51,000,000 ABN/S400~800AF
420,000
TẤM CHẮN PHA
1200AF
1,350,000
Insulation Barriers: IB-13 for ABN52~103c
9,000 Alarm switch
(AL)
ABN/S52~250AF
280,000
Insulation Barriers: IB-23 for ABS103c~ABN/S203c
18,000 ABN/S400~800AF
420,000
Insulation Barriers: B-43B for ABN/S403c
32,000 1200AF
1,350,000
Insulation Barriers: for ACB 630A~6300A
450,000 AL/AX
ABN/S52~250AF
600,000
  Busbar ABN/S803c
500-600-800A
690,000

 

MCB (CB tép)
  MCCB SUSOL 3 PHA
Tên hàng
In (A)
Icu(KA)
Giá bán
  Tên hàng
In (A)
Icu(KA)
Giá bán
BKN -1P (1 tép)
6-10-16-20-25-32-40A
6 62,000   FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units
50-63A
6 65,000 TD100N FTU100 3P
16-20-25-32-40-50-63-80-100A
50 1,650,000
BKN -2P (2 tép)
6-10-16-20-25-32-40A
6 135,000 TD160N FTU160 3P
125A
50 2,250,000
50-63A
6 138,000 TD160N FTU160 3P
160A
50 3,100,000
BKN -3P (3 tép)
6-10-16-20-25-32-40A
6 215,000 TS250N FTU250 3P
125-160-200A
50 3,900,000
50-63A
6 220,000 TS250N FTU250 3P
250A
50 5,100,000
BKN -4P (4 tép)
6-10-16-20-25-32-40A
6 375,000 TS400N FTU400 3P
300-400A
65 5,300,000
50-63A
6 415,000 TS630N FTU630 3P
500, 630A
65 10,600,000
BKN-b 1P
6~40A
10 92,000 TS800N FTU800 3P
800A
65 12,000,000
50~63A
10 110,000 FMU: Adjustable thermal, fixed magnetic trip units (0.8~1)
BKN-b 2P
6~40A
10 195,000 TD100N FMU100 3P
32-40-50-63-80-100A
50 1,750,000
50~63A
10 235,000 TD160N FMU160 3P
125A
50 2,500,000
BKN-b 3P
6~40A
10 315,000 TD160N FMU160 3P
160A
50 3,200,000
50~63A
10 420,000 TS250N FMU250 3P
200A
50 4,100,000
BKN-b 4P
6~40A
10 505,000 TS250N FMU250 3P
250A
50 5,400,000
50~63A
10 630,000 TS400N FMU400 3P
300, 400A
65 5,600,000
BKH 1P
80-100A
10 170,000 TS630N FMU630 3P
500, 630A
65 10,800,000
125A
10 190,000 TS800N FMU800 3P
800A
65 12,800,000
BKH 2P
80-100A
10 390,000 ATU: Adjustable thermal, Adjustable magnetic trip units
125A
10 430,000 TS160N ATU160 3P
160A
50 3,650,000
BKH 3P
80-100A
10 625,000 TS250N ATU250 3P
200A
50 4,400,000
125A
10 690,000 TS250N ATU250 3P
250A
50 5,800,000
BKH 4P
80-100
10 810,000 TS400N ATU400 3P
400A
65 5,900,000
125 10 895,000 TS630N ATU630 3P
630A
65 11,500,000
SWITCH DISCONNECTOR
  ETS: Electronic trip units: chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln
Tên hàng
In (A)
Giá bán
TS250N ETS23 3P
250A
50 6,400,000
BKD 1P
40,50,63,80,100A
62,000 TS400N ETS33 3P
400A
65 6,600,000
BKD 2P
40,50,63,80,100A
135,000 TS630N ETS33 3P
630A
65 11,800,000
BKD 3P
40,50,63,80,100A
215,000 TS800N ETS43 3P
800A
65 14,000,000
BKD 4P
40,50,63,80,100A
305,000 Trip relay type AG6: chỉnh 7 bước từ 0.4->1 x ln
  TS1000N 3P
1000A
50 45,000,000
ACB METASOL 3 POLES (DRAW OUT)
  TS1250N 3P
1250A
50 46,000,000
Tên hàng
In (A)
Icu(KA)
Giá bán
TS1600N 3P
1600A
50 51,000,000
AN-06D3-06A
600A
65 60,000,000  
AN-08D3-08A
800A
65 61,000,000   PHỤ KIỆN MCCB Susol
AN-10D3-10A
1000A
65 62,000,000 Shunt release: SHT for TD, TS100->800
635,000
AN-13D3-13A
1250A
65 63,000,000 Undervoltage release: UVT for TD, TS100->800
895,000
AN-16D3-16A
1600A
65 64,000,000 Auxiliary switch: AX for TD, TS100->800
278,000
AS-20D3-20A
2000A
70 74,000,000 Alarm switch: AL for TD, TS100->800
278,000
AS-20E3-20A
2000A
85 74,000,000 Fault alarm switch: FAL for TD, TS100->800
278,000
AS-25E3-25A
2500A
85 77,000,000 Motor operator: MOP1 for TD100, 160
3,860,000
AS-32E3-32A
3200A
85 87,000,000 Motor operator: MOP2 for TS100, 160, 250
4,830,000
AS-40E3-40A
4000A
85 170,000,000 Motor operator: MOP3 for TS400, 630
7,420,000
AS-40F3-40A
4000A
100 172,000,000 Motor operator: MOP4 for TS800
9,460,000
AS-50F3-50A
5000A
100 175,000,000 Spreader SP33a           TS400-TS630
500,000
AS-40G3-40A
4000A
120 245,000,000 Spreader SP43             TS800
840,000
AS-50G3-50A
5000A
120 275,000,000 Busbar for                   3P TS1000/1250/1600N
5,800,000
AS-63G3-63A
6300A
120 315,000,000 Busbar for                   4P TS1000/1250/1600N
7,500,000

 

RƠ LE NHIỆT
Tên hàng
In (A)
Giá bán
MT-12 (1)
0.63~18A
185,000
MT-32 (2)
0.63~19A
240,000
MT-32 (2)
21.5~40A
255,000
MT-63 (3)
34-50, 45-65A
590,000
MT-95 (4)
54-75, 63-85, 70-95, 80-100A
780,000
MT-150 (5)
80-105A, 95-130A,110-150A
1,200,000
MT-225 (6)
85-125,100-160,120-185,160-240A
2,200,000
MT-400 (7)
200-330A và 260-400A
3,200,000
MT-800 (8)
400-630A và 520-800A
8,800,000

 

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil
Tên hàng
In (A)
Giá bán
MC-6a (1)
6A (1a)
210,000
MC-9a (1)
9A (1a)
230,000
MC-12a (1)
12A (1a)
245,000
MC-18a (1)
18A (1a)
390,000
MC-9b (2)
9A (1a1b)
240,000
MC-12b (2)
12A (1a1b)
270,000
MC-18b (2)
18A (1a1b)
400,000
MC-22b (2)
22A (1a1b)
490,000
MC-32a (2)
32A (2a2b)
725,000
MC-40a (2)
40A (2a2b)
850,000
MC-50a (3)
50A (2a2b)
900,000
MC-65a (3)
65A (2a2b)
1,000,000
MC-75a (4)
75A (2a2b)
1,250,000
MC-85a (4)
85A (2a2b)
1,580,000
MC-100a (4)
100A (2a2b)
1,920,000
MC-130a (5)
130A (2a2b)
2,220,000
MC-150a (5)
150A (2a2b)
2,650,000
MC-185a (6)
185A (2a2b)
4,200,000
MC-225a (6)
225A (2a2b)
4,320,000
MC-265a (7)
265A (2a2b)
6,500,000
MC-330a (7)
330A (2a2b)
6,980,000
MC-400a (7)
400A (2a2b)
7,500,000
MC-500a (8)
500A (2a2b)
14,800,000
MC-630a (8)
630A (2a2b)
16,000,000
MC-800a (8)
800A (2a2b)
18,600,000

 

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b
80,000
Coil for MC32a, 40a
80,000
Coil for MC-50a, 65a
190,000
Coil for MC-75a, 85a, 100a
190,000
Coil for MC-130a, 150a
880,000
Coil for MC-185a, 225a
1,170,000
Coil for MC-330a, 400a
2,050,000
Coil for MC-630a, 800a
3,530,000
DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2)
UW-18 dùng cho MC-6a~18a
180,000
UW-22 dùng cho MC-9b~22b
180,000
UW-32 dùng cho MC-32a & 40a
200,000
UW-63 dùng cho MC-50a & 65a
230,000
UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a
460,000
NẮP CHỤP BẢO VỆ
SAFETY COVER dùng cho MC-6a~150a
6,500
SAFETY COVER dùng cho MC-185a~800a
12,000

 

TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR)
AC-9
MC-6a~40a
320,000
AC-50
MC-50a~100a
390,000

 

TIẾP ĐIỂM PHỤ
UA-1 (bên hông)
1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
65,000
UA-2 (bên trên)
1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
62,000
UA-4 (bên trên)
2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a
115,000
AU-100 (bên hông)
2NO+2NC dùng cho MC-185a~800a
180,000
KHÓA LIÊN ĐỘNG
UR-2
MC-6a~150a
88,000
AR-180
MC-185a~400a
640,000
AR-600
MC-500a~800a
9,500,000

 

CONTACTOR RELAYS
MR-4 (2NO+2NC)
4 Poles AC
255,000
MR-6 (3NO+3NC)
6 Poles AC
320,000
MR-8 (4NO+4NC)
8 Poles AC
380,000
MR-4 (2NO+2NC)
4 Poles DC
360,000
MR-6 (3NO+3NC)
6 Poles DC
425,000
MR-8 (4NO+4NC)
8 Poles DC
480,000

 

HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)
MW-9bMB~22bMB
Plastic-dùng cho MC6a~22b
320,000
MW-9bB~22bB
Steel dùng cho MC-6a~22b
480,000
MW-32aB/40aB
Steel dùng cho MC-32a, 40a
550,000
MW-50aB/65aB
Steel dùng cho MC-50a, 65a
750,000
MW-75aB~100aB
Steel dùng cho MC-75a~100a
850,000

 

ACB METASOL 4 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng
In (A)
Icu (KA)
Giá bán
AN-06D4-06A
600A
65 65,000,000
AN-08D4-08A
800A
65 66,000,000
AN-10D4-10A
1000A
65 67,000,000
AN-13D4-13A
1300A
65 69,000,000
AN-16D4-16A
1600A
65 70,000,000
AS-20D4-20A
2000A
70 82,000,000
AS-20E4-20A
2000A
85 88,000,000
AS-25E4-25A
2500A
85 90,000,000
AS-32E4-32A
3200A
85 102,000,000
AS-40E4-40A
4000A
85 212,000,000
AS-40F4-40A
4000A
100 265,000,000
AS-50F4-40A
5000A
100 300,000,000
AS-40G4-40A
4000A
120 333,000,000
AS-50G4-50A
5000A
120 375,000,000
AS-63G4-63A
6300A
120 435,000,000

 

MCCB 4 POLES
  ELCB & RCCB 4P ( chống rò điện )
Tên hàng
In (A)
Icu(KA)
Giá bán
  Tên hàng
In (A)
Icu(KA)
Giá bán
ABN54c
15-20-30-40-50A
18 870,000   RKN 4P
25-32-40A
  580,000
ABN104c
15,20,30,40,50,60,75,100A
22 1,020,000 RKN 4P
63A
  665,000
ABN204c
125,150,175,200,225,250A
30 1,950,000 EBN104c
15,20,30,40,50,60,75,100A
18 2,660,000
ABN404c
250-300-350-400A
42 4,800,000 EBS104c
15,20,30,40,50,60,75,100,125A
37 3,000,000
ABN804c
500-630
45 9,900,000 EBS204c
125,150,175,200,225,250A
37 5,300,000
ABN804c
800A
45 11,000,000 EBN404c
250,300,350,400A
37 10,500,000
ABS104c
50,60,75,100,125A
42 1,500,000  
ABS204c
150,200,250A
42 2,500,000   ACB METASOL 4 POLES (FIXED)
ABS404c
250-300-350-400A
65 5,400,000 Tên hàng
In (A)
Icu (KA)
Giá bán
ABS804c
500-630A
75 13,300,000 AN-06D4-06H
630A
65 51,000,000
ABS804c
800A
75 15,200,000 AN-08D4-08H
800A
65 54,000,000
ABS1004b
1000A
65 26,000,000 AN-10D4-10H
1000A
65 56,000,000
ABS1204b
1200A
65 28,000,000 AN-13D4-13H
1250A
65 60,500,000
TS1000N 4P
(Trip relay AG6) 1000A
50 47,000,000 AN-16D4-16H
1600A
65 61,000,000
TS1250N 4P
(Trip relay AG6) 1250A
50 50,000,000 AS-20E4-20H
2000A
85 69,000,000
TS1600N 4P
(Trip relay AG6) 1600A
50 56,000,000 AS-25E4-25H
2500A
85 72,000,000
CONTACTOR 4 Poles AC (Metasol)
  AS-32E4-32H
3200A
85 88,000,000
Tên hàng
Tiếp điểm phụ
Frame A
Giá bán
  AS-40E4-40H
4000A
85 143,000,000
MC-6a/4
  6A
300,000   AS-40F4-40H
4000A
100 150,000,000
MC-9a/4
  9A
310,000 AS-50F4-50H
5000A
100 165,000,000
MC-12a/4
  12A
340,000 AS-63G4-63H
6300A
120 308,000,000
MC-18a/4
  18A
445,000  
MC-22a/4
  22A
535,000
MC-32a/4
  32A
750,000
MC-40a/4
  40A
920,000
MC-50a/4
  50A
970,000
MC-65a/4
  65A
1,160,000
MC-75a/4
  75A
1,500,000
MC-85a/4
  85A
1,900,000
MC-100a/4
(2a2b)
100A
2,950,000
MC-130a/4
(2a2b)
130A
3,500,000
MC-150a/4
(2a2b)
150A
5,100,000
MC-185a/4
(2a2b)
185A
5,800,000
MC-225a/4
(2a2b)
225A
5,900,000
MC-265a/4
(2a2b)
265A
8,950,000
MC-330a/4
(2a2b)
330A
9,500,000
MC-400a/4
(2a2b)
400A
10,200,000
MC-500a/4
(2a2b)
500A
20,200,000
MC-630a/4
(2a2b)
630A
22,000,000
MC-800a/4
(2a2b)
800A
24,000,000

 

 

 

giacavattu

logo21

1

image001

baoho

Tỉ giá ngoại tệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Công ty TNHH TM Xây lắp Điện Nam Phương

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện: Kiều Mai,  Phú Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-4)3.7805068/ Fax: (84-4)3.7805066 | Phòng kinh doanh: Mr  Đồng: 0983.68.33.93 | Email:  info@namphuongelectric.com
namphuongelectric@gmail.com | Website: http://www.namphuongelectric.com