Các dự án Samsung Yên Phong Bắc Ninh

18/05/2022
Hạng mục NPE tham gia thực hiện:
- Cung cấp lắp đặt toàn bộ hệ thống điện
- Cung cấp lắp đặt trạm biến áp, tủ điện

Đối tác khách hàng

Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 1
Facebook youtube tiktok linkedin instagram zalo