Công ty Nam Phương là thành viên tích cực của Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức. 
Nam Phương là đại diện cho các doanh nghiệp chuyên sản xuất tủ điện trung thế, hạ thế, thang máng cáp của Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt-Đức VGEA đi tham quan và tìm hiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Bang Sachsen Cộng Hòa Liên Bang Đức. Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức được thành lập theo quyết định số 18/2004/QĐ-BNV, ngày 03 tháng 03 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội là tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Phạm vi hoạt động của Hội trên toàn quốc và có tổ chức đại diện ở nước ngoài. Hội viên của Hội là những doanh nghiệp tư nhân đã từng lao động, học tập, công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức và những doanh nghiệp đang có đối tác hoặc đang tìm kiếm đối tác tại Cộng hòa Liên bang Đức và các quốc gia khác. Hội đang hoạt động theo đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam và điều lệ của Hội. Hội là nhịp cầu kinh doanh, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp để cùng phát triển bền vững, là cầu nối cho các doanh nghiệp hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức và các cá nhân, doanh nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Đức. Hoạt động của Hội còn góp phần kết nối với Việt Kiều tại các nước trên thế giới, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất máy sấy công nghiệp Tesoma Đức, thăm và hợp tác với Nam Phương về sản xuất tủ điện công nghiệp

Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất máy sấy công nghiệp Tesoma Đức, thăm và hợp tác với Nam Phương về sản xuất tủ điện công nghiệp

Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất máy sấy công nghiệp Tesoma Đức, thăm và hợp tác với Nam Phương về sản xuất tủ điện công nghiệp

Xem chi tiết

Đối tác khách hàng

Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 1
Facebook youtube tiktok linkedin instagram zalo